Vochtweringdirect Gemalen Amsterdam

Hoe kan er een kelderlekkage ontstaan in een periode van droogte?

Ook wanneer er weinig tot geen regenval is, blijft de kans van een lekkage in de kelder aanwezig. De reden hiervoor is dat het grondwater in de meeste gevallen kunstmatig hooggehouden wordt. Wanneer de grondlaag waarin de funderingspalen van de gebouwen uitdroogt, komt er zuurstof bij de palen. Hierdoor vergroot de kans op rot en zal er mogelijkheid ontstaan tot verzakking. In extreme gevallen kan de fundering van het huis onoverzienbaar beschadigen.

Het op peil houden van het grondwater is dus van essentieel belang. U vraagt zich vast af hoe het grondwater wordt gereguleerd. Dit wordt gedaan door gemalen om het grondwater te stuwen zodat de bewoners van de stad zo min mogelijk overlast hebben van dit grondwater. Wanneer het grondwater te hoog staat is er kans op lekkages en ondergelopen souterrains, kelders en tuinen komen vol plassen te staan. Anderzijds, wanneer het grondwater te laag staat is er kans op schade aan de funderingen. Helaas kan niet heel Nederland gereguleerd worden en wordt er veel hinder ondervonden voornamelijk op het platteland.

In alleen al Amsterdam staan 6 gemalen. Amsterdam is ontstaan in een veengebied, op de plek waar de Amstel uitmondt in het IJ. Door ontginning van dit veengebied daalde de bodem langzaam. Rond het jaar 1000 moesten Amstel en IJ worden bedijkt. De grond in dit laaggelegen, drassige gebied wordt al sinds de Middeleeuwen opgehoogd voordat men er huizen op bouwt.
Net als in de polder is het waterpeil in Amsterdam kunstmatig: het wordt met dijken, gemalen en boezems op de gewenste hoogte gehouden. Dwars door de stad -niet altijd meer herkenbaar- lopen langgerekte dijken (Zeedijk). Zulke waterkeringen begrenzen de verschillende peilgebieden en voorkomen dat laaggelegen gebieden vanuit hogere gebieden overstromen. Het water uit lagergelegen gebieden wordt naar de boezem gepompt en geloosd in het IJ

Na een regenbui verzamelt het water zich in vijvers, sloten en grachten, waarna gemalen het naar de boezem pompen. Regenwater kan de grond binnendringen (op onverharde en onbebouwde plekken) om daar het grondwater aan te vullen. De hoogte van het grondwaterpeil moet goed in de gaten worden gehouden. In Amsterdam is Waternet daarvoor verantwoordelijk. Er zijn ongeveer 5.000 peilbuizen onder de stoep te vinden, waarvan een groot deel wordt op afstand met sensoren wordt gecontroleerd.

Een gemaal in Amsterdam is ondergronds gebouwd in het Vondelpark. Het park bestaat uit klei en deze zakt in een kuil. Momenteel ligt het park een halve meter lager dan het omliggende gebied. Het gemaal zorgt ervoor dat het Vondelpark zelf niet verder verzakt, aangezien dit problemen kan veroorzaken voor de bebouwing eromheen. Water stroomt naar het laagste punt, dus zal extra verzakking zorgen voor droogstaande palen wat veel schade kan toebrengen aan de funderingen.

Er is tenslotte sprake van wisselende waterdruk belasting door het stuwen van het grondwater. Vochtweringdirect maakt uw kelder waterdicht en bestand tegen deze wisselende waterdruk belasting.

Facetime onderzoek aanvragen Doe een facetime onderzoek

Video over vochtwering

Gezien op RTL4Gezien op
RTL4
Gezien op RTL4

Vochtweringdirect.nl voorkomt en bestrijdt vochtproblemen bij particulieren, VvE's, vastgoed onderhoudsbedrijven en gemeente.

Ook de gemeenten maken inmiddels al jaren gebruik van onze vochtoplossingen!

Vochtweringdirect is sponsor van:

Ultimate progression steunt minder bedeelde kinderen en zorgt voor zorgeloos en kosteloos sporten als: kitesurfen, bewegingslessen, zeillessen en voedingsadvies van professionals!

Vochtwering binnen 24 uur

Staat uw kelder vol met water, zijn uw binnenmuren vochtig of heeft u last van een muffe lucht in huis en wilt u met spoed uw vochtproblemen laten oplossen? Neem dan direct contact met ons op via het algemene telefoonnummer of vraag eerst een inspectie aan.

020 - 21 01 088 Inspectie aanvragen


Doe de vochttest

Doorloop onze unieke vochttest en bereken online de prijs voor professionele vochtwering.

Prijsberekening voor vochtwering

HomeProjectenVochtweringdirect Gemalen Amsterdam