Amsterdam: kelder waterdicht maken? Kies voor Vochtweringdirect.nl

Vochtproblemen zijn altijd vervelend. Ze veroorzaken een onaangename geur en ongezond leefklimaat. Reden genoeg om af te rekenen met vochtige muren en lekkages. Wilt u uw kelder waterdicht maken in Amsterdam? Neem dan direct contact met ons op via het algemene telefoonnummer of vraag eerst een inspectie aan.

020 210 10 88 Inspectie aanvragen

Bij Vochtweringdirect.nl hebben we al veel klanten in Amsterdam geholpen. We kennen de lokale situatie en weten welke vochtweringsoplossingen hierbij passen. Dat is de reden waarom we 10 jaar garantie op onze diensten kunnen bieden.

Kiest u voor Vochtweringdirect.nl? Dan kunt u rekenen op:

  • experts met meer dan 25 jaar ervaring met het oplossen van vochtproblemen
  • unieke door de TU Delft geteste behandelmethodes
  • gratis inspectie in Amsterdam

De situatie in Amsterdam

Grondwater is het water dat zich bevindt onder de grond. In onze hoofdstad Amsterdam zit dit water dichtbij de oppervlakte. Het niveau van dit water kan snel veranderen. Het water staat bijvoorbeeld na een periode van regen veel hoger dan wanneer er een tijd van droogte is geweest. Ook bouwprojecten en blokkades hebben invloed op de waterafvoer en het grondwaterpeil.

Amsterdam: kelder waterdicht maken? Kies voor Vochtweringdirect.nl

De schommelingen in de waterstand hebben soms lastige gevolgen voor de gemeente en bewoners. Amsterdam is dan ook een actueel voorbeeld van een stedelijk grondwatersysteem dat onder een vergrootglas ligt. Het staat onder druk van de vernieuwingen in de stad in combinatie met veel risicovolle objecten. Denk aan de kwetsbare historische bebouwingen infrastructuur.

Problemen met water

Grondwater kan op verschillende manieren voor problemen zorgen. Als het water te hoog staat, zullen kelders en souterrains vochtig worden of zelfs onderlopen. Ook worden tuinen zompig en na regen blijven er plassen staan. Wanneer het grondwater te laag staat, kunnen de houten palen en de funderingen waarop veel Amsterdamse huizen zijn gebouwd gaan rotten. Dit verschijnsel heet grondwateronderlast.

Amsterdamse vraagstukken

In Amsterdam liggen er in sommige wijken polderriolen onder de grond. Deze riolen worden gebruikt om grondwater af te voeren naar het grote rioolnetwerk onder de stad. Op deze manier wordt de grondwateroverlast in toom gehouden. Voorwaarde is wel dat het polderriool optimaal werkt. Als polderriolen verouderd zijn of slecht onderhouden, dan kunnen er flinke problemen ontstaan.

Amsterdam: kelder waterdicht maken? Kies voor Vochtweringdirect.nl

In Amsterdam staan 6 gemalen. Amsterdam is ontstaan in een veengebied, op de plek waar de Amstel uitmondt in het IJ. Door ontginning van dit veengebied daalde de bodem langzaam. Net als in de polder is het waterpeil in Amsterdam kunstmatig: het wordt met dijken, gemalen en boezems op de gewenste hoogte gehouden. Na een regenbui verzamelt het water zich in vijvers, sloten en grachten, waarna gemalen het naar de boezem pompen.

De hoogte van het grondwaterpeil moet dan ook goed in de gaten worden gehouden. In Amsterdam is Waternet daarvoor verantwoordelijk.

Één gemaal in Amsterdam is ondergronds gebouwd in het Vondelpark. Het park bestaat uit klei en deze zakt in een kuil. Momenteel ligt het park een halve meter lager dan het omliggende gebied. Het gemaal zorgt ervoor dat het Vondelpark zelf niet verder verzakt, aangezien dit problemen kan veroorzaken voor de bebouwing eromheen. Water stroomt naar het laagste punt, dus zal extra verzakking zorgen voor droogstaande palen van de omliggende buurten. Zo zou veel schade aan funderingen kunnen ontstaan.

Wisselende waterdruk

Een laatste aandachtspunt is de wisselende waterdruk belasting door het stuwen van het grondwater. Gedreven door het gebrek aan ruimte worden steeds meer kelders aangelegd. Deze vormen een barrière voor het grondwater. Dit wordt ook wel barrièrewerking genoemd. Daarnaast worden steeds vaker infiltratievoorzieningen getroffen om de piekafvoer tijdens hevige buien te bergen in het grondwatersysteem en de riolering te ontzien.

Door de toename van het aantal kelders en infiltratievoorzieningen verandert het stedelijk grondwatersysteem, met een verhoogd risico op overlast tot gevolg. Om dit risico te ondervangen heeft de gemeente Amsterdam het concept van grondwaterneutraal bouwen en het project Rainproof Amsterdam in het leven geroepen. Grondwaterneutraal bouwen richt zich op het toetsen van het effect op het grondwatersysteem per nieuwbouwproject en op basis daarvan worden eventueel maatregelen bedacht, zoals het aanleggen van grindkoffers of gaten in damwanden.

Het concept Rainproof streeft ernaar om neerslag op eigen kavel te bergen en, indien mogelijk, te laten infiltreren in de bodem.

Blijvend zorgpunt

Ondanks alle aandacht die gemeente en Waternet besteden aan het grondwater zijn problemen niet altijd te voorkomen. Heeft u problemen in uw woning of kantoor met wateroverlast? Bij Vochtweringdirect kennen we de lokale omstandigheden. Wij helpen u graag met onze bewezen methode van de overlast af.

020 210 10 88 Inspectie aanvragen

Facetime onderzoek aanvragen Doe een facetime onderzoek

Video over vochtwering

Gezien op RTL4Gezien op
RTL4
Gezien op RTL4

Vochtweringdirect.nl voorkomt en bestrijdt vochtproblemen bij particulieren, VvE's, vastgoed onderhoudsbedrijven en gemeente.

Ook de gemeenten maken inmiddels al jaren gebruik van onze vochtoplossingen!

Vochtweringdirect is sponsor van:

Ultimate progression steunt minder bedeelde kinderen en zorgt voor zorgeloos en kosteloos sporten als: kitesurfen, bewegingslessen, zeillessen en voedingsadvies van professionals!

Vochtwering binnen 24 uur

Staat uw kelder vol met water, zijn uw binnenmuren vochtig of heeft u last van een muffe lucht in huis en wilt u met spoed uw vochtproblemen laten oplossen? Neem dan direct contact met ons op via het algemene telefoonnummer of vraag eerst een inspectie aan.

020 - 21 01 088 Inspectie aanvragen


Doe de vochttest

Doorloop onze unieke vochttest en bereken online de prijs voor professionele vochtwering.

Prijsberekening voor vochtwering

HomeWerkgebiedKelder waterdicht Amsterdam